Na 8 listopada (Rz 13, 8-10 i Łk 14, 25-33):

Na „pierwszy rzut oka”, to trudno się połapać… kochać bliźniego, jak siebie a swego życia nienawidzić? Ale tu o inne płaszczyzny życia chodzi: miłować siebie, to pragnąć dla siebie największego dobra, według Woli Bożej (=Zbawienie) i wszystko podporządkować drodze do tego Celu. Podobnie też mamy miłować bliźnich. A nienawidzić (w sensie „całkowicie się odciąć od spraw „ tego świata”, które mogłyby utrudnić osiągniecie Zbawienia. To, co ziemskie (wiedza, spotkania, emocje) na tyle są dobre, na ile do celu mogą przybliżać nas i innych.