Na 7 listopada (Rz 12, 5-16a i Łk 14, 15-24):

 Wielu ludzi po przeczytaniu wspomnianego fragmentu z Rz natychmiast zawołałoby szczerze: „Łatwo powiedzieć!” Jednak, jeśli się dobrze zastanowimy, dostaliśmy od Pana Boga wszelkie narzędzia, które można wykorzystać w kształtowaniu siebie, swoich postaw, które przecież chcemy okazywać. Zwyczajnie opłacalne jest korzystanie z codziennych natchnień, wierność danemu (choćby sobie) słowu. Jest to jak przyjęcie zaproszenia na ucztę (=do współpracy), które przecież niejeden raz słyszymy.