Na 6 listopada (Rz 11, 29-36 i Łk 14, 12-14):

 Jako wierni (przynajmniej w zamiarach) słuchacze Słowa Bożego musimy przyjąć paradoks przypomniany we wskazanych tekstach: jesteśmy „nędzni i pełni cierpienia” (jak przypomina fragment Ps 69) a jednocześnie wezwani do Chwały Bożej, w której będziemy mieć udział po „zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. Da się to połączyć: jeśli „nędza”, o której wspomina św. Paweł nie przygniecie naszej świadomości prowadząc do smutku i depresji, tylko każe ufnie rzucić się w ramiona Ojca i spełniać uczynki miłosierdzia (jak u Łk).