poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 12 lutego (Syr 15, 15-20; 1 Kor 2, 6-10 i Mt 5, 17-37)

Istota mądrości, to widzieć skutki każdej decyzji – różne myśli pojawiają się niezależnie od naszych chęci, ale co z nimi zrobimy, to już od nas zależy. Wymyślono wiele teorii, złudne cele są źródłem pokus. Mądry człowiek wybiera ten kierunek, tylko takie działania, które prowadzą go do wiecznego szczęścia. Pan Bóg najlepiej wie, że wiele działań nam się nie uda – istotą Jego oceny są nasze szczere starania i trwanie mimo przeciwności.

Słowo Boże na dziś