Na 13 lutego (Rdz 4, 1-15.25 i Mk 8, 11-13)

Autor Rdz 4 poprzez osobę Kaina wyjaśnia nam tajemnicę „złego patrzenia na ludzi i na świat”: jeśli mam pretensję do Pana Boga (lub kogokolwiek), to znaczy, że „w moim postępowaniu jest coś do zmiany, do naprawienia”. I nie zobaczę dobra, Bożego planu na mnie, będę „miał za złe” i będę żądał (znaków i nie tylko) – jak rozmówcy Jezusa z ewangelii. Przeciwnie: z sercem prawym (w sensie intencji) zobaczę wokół i cudowności i Boże prowadzenie.