Na 14 lutego – święto patronów Europy, braci, świętych Cyryla (Konstantego) i Metodego (Michała). (Dz 13, 46-49 i Łk 10, 1-9)

Nie ma wątpliwości: zadaniem wszystkich, którzy poznali Chrystusa jest niesienie Dobrej Nowiny dalej. Wspominani patronowie stworzyli najpiękniejszy model ewangelizacji: maksimum szacunku dla ludzi i ich dotychczasowych zwyczajów, zero nacisku, spokojne pokazywanie (przykładem życia i wzajemnych relacji), jak prawdy Chrystusa wpływają na codzienność. Aby każdy mógł wybrać.