Na 15 lutego (Rdz 8, 6-13.20-22 i Mk 8, 22-26)

Często w teologii biblijnej przejście przez morze porównuje się do drogi przez grzech, stąd chrzest jest wyjściem z grzechu. Można być przerażonym, przygniecionym ilością zła w świecie ale też można poprosić Jezusa o dotyk, o ratunek. Skutek jest zależny od wiary.