Na 13 marca (2 Krl 5, 1-15a i Łk 4, 24-30)

Bardzo trudne jest przyjęcie prawdy, że Pan Bóg „lubi działać” bez magicznych słów i – tym bardziej – tajemniczych znaków. Płynąca z serca rada nieuczonych (ale wierzących) sług pomogła. Jak odróżnić tych, którym warto zaufać? Patrząc na piękno ich prostego życia?