Na 14 marca (Dn 3, 25.34-43 i Mt 18, 21-35)

Wartość zależy od tego, z kim (z czym) porównywać. Wartość człowieka da się określić w sposób pewny tylko odnosząc go do Stwórcy (wszelkie inne porównania są zmienne, nietrwałe). Znikomość a jednocześnie miejsce w Jego sercu. Poczucie maleńkości w połączeniu z pewną Łaską Miłości Miłosiernej. Stabilność i sens istnienia.