Na 14 grudnia – wsp. św. Jana od Krzyża (Iz 41, 13-20 i Mt 11, 11-15):

 W zderzeniu z siłami tego świata czasem boleśnie zauważamy, że nie popchniemy świata naprzód. Zresztą trudno nam niekiedy zachować wierność nawet w drobnej sprawie. Pan Bóg jednak zechciał dać Swemu stworzeniu wielką Łaskę, dzięki której można dokonać wielkich czynów. Takiej wielkości jednak nie wolno mierzyć miarą zasięgu, popularności czy wpływu na losy świata: jeden coś głosi światu, inny poświęca swe dni niezauważalnej służbie. Miarą wielkości człowieka jest szczere zaangażowanie w to, czym służy innym.