Na 14 lutego – Środa Popielcowa (Jl 2, 12-18; 2 Kor 5,20-6,3 i Mt 6, 1-6.16-18):

Człowiek o normalnej wrażliwości czasem się sobą przerazi. Prorok Joel pomaga nam w tym, aby to przerażenie było twórcze. Mt przypomina fragment nauczania Chrystusowego o prawdziwej przemianie, w której nie przed ludźmi a przed Bogiem dokonujemy radykalnej zmiany nie tylko zachowań, ale myślenia. W liturgii słyszymy „Prochem jesteś” – to słowa z raju – ziemia, z której powstaliśmy była stamtąd, tam mamy powrócić. Tego chce Pan Bóg, temu ma służyć Wielki Post: powoli, ale w każdym z czterdziestu dni bliżej raju!