Na 14 października – dozw. wsp. Św. Małgorzaty Marii Alacoque (Jl 4, 12-21 i Łk 11, 27-28):

Przez pośrednictwo św. Małgorzaty Marii Pan Jezus dał nam klucz do Swego Serca i Obietnice (dla tych, którzy będą czcić Jego Serce w swoim życiu i podjąć wskazane praktyki w pierwsze piątki miesiąca). Jest ratunek dla tych, którzy – według proroctwa Joela – mogli się tylko bać wieczności. Oczywiście, najlepiej nie szukać sposobów na odrzucanie Bożej bliskości, ale dzięki Orędziu o Sercu Jezusowym, znamy sposób na jej przywracanie po lekkomyślnym odrzuceniu. Dla wszystkich przerażonych popełnionymi grzechami to po prostu nowe życie – a ono polega na zmianie stylu życia.