Na 13 października – wsp. bł. Honorata Koźmińskiego (Jl 1, 13-15; 2, 1-2 i Łk 11, 25-26):

 Ludzie żądni władzy wymyślili powiedzenie „Dziel i rządź!”. Wybrany fragment Łk pomaga rozpoznać, kto lubi rozpraszać. A wskazany Patron umiał przez służbę w konfesjonale po zarządzonej przez carat kasacie zakonów założyć 26 zgromadzeń (bezhabitowych), które miały docierać do przeróżnych środowisk – to jakby odwrotność rozpraszania. Dzięki takiej służbie ludzie mogli usłyszeć zbawcze orędzie Jezusa, które, co najmniej po części, przybliżyło nasz naród do wyrwania się z niewoli zaborców. Warto wypatrywać okazji do szerzenia dobra i do pokazywania dobrych ścieżek.