Na 14 stycznia (1Sm 3, 3b-10.19; 1Kor 6, 13c-15a. 17-20 i J 1, 35-42):

 Raczej nikt nie ma wątpliwości, że słowo „rozwój” pociąga za sobą treść „wciąż wyżej”. A obok stoi pseudorozwój “wciąż więcej”. Rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy inwestujemy swój czas, zaangażowanie, wysiłek. Często słyszymy ciche „wołanie po imieniu” (jak Samuel), jesteśmy wszyscy zaproszeni do życia Jezusa (jak uczniowie Jana). Kto zrozumie, że to kierunek rozwoju bez końca, nie ulegnie pokusie rozpusty, która zatrzymuje człowieka na „wciąż więcej”. Wtedy jednak nie ma już siły na „wciąż wyżej”. Przed taką porażką chce nas Pan Bóg uchronić .