Na 14 stycznia (Hbr 4, 12-16 i Mk 2, 13-17)

Autor Hbr zachęca czytelników, aby wciąż „przybliżali się do tronu łaski”. Wie dobrze, z obserwacji i zapewne z doświadczenia, że im ktoś bliżej Pana Boga tym mniej mu „zaszkodzi” przestawanie z „celnikami i grzesznikami”. Tym większy jest lęk przed nimi, im bardziej chce się budować swoją doskonałość bez Bożej pomocy.