Na 15 stycznia (Iz 49, 3.5-6; 1 Kor 1, 1-3 i J 1, 29-34)

Ks. Julian Głowacki z diec. włocławskiej przypomina w „Niedzieli”: „Daj przykład, a nie wykład”. To nie zwalnia z poznawania zasad wiary, ale zobowiązuje do traktowania ludzi i świata „po Bożemu”. Ale sobie to mamy narzucić, a nie komuś – to byłby sposób na tworzenie wrogów wiary.