wtorek, 25 czerwca, 2024

Na 15 listopada (Mdr 6, 1-11 i Łk 17, 11-19):

Dlaczego władcy i uchodzący za mędrców mają być surowiej sądzeni? Prawdopodobnie dlatego, że mają wpływ na wielu ludzi, większej liczbie osób mogą zaszkodzić. Ale wcale tak być nie musi. Trochę żartobliwie można „od zaraz” zacząć przygotowywać się do roli osoby mającej autorytet, uznanej a może nawet lubianej: nie dopuść myśli, że znając się na kilku sprawach wiesz wszystko, nie wypowiadaj się na każdy temat, ostrożnie doradzaj. I – jak trędowaty z wskazanego fragmentu Łk – od razu dziękuj każdemu, kto okazuje choćby drobną życzliwość. To zdania wyjęte ze starożytnych dzieł…

Słowo Boże na dziś