Na 16 listopada – dowolne wsp. Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia (Mdr  7,22-8,1 i Łk 17, 20-25):

Nie da się ani Mądrości ani Królestwa Bożego zamknąć w klatce, nikt nie posiądzie tego, co najważniejsze i najpiękniejsze na własność, aby „sobie usiąść w kąciku i się taką zdobyczą cieszyć”. Bo Królestwo Boże i jego przymioty, to życie, doświadczymy go w relacjach, gdy ktoś człowieka potraktuje z sercem, pomodli się z ufną wytrwałością, cierpliwie usłuży. Nie stworzymy za życia idealnej wspólnoty, nie postawimy domu, w którym się nic nie psuje. Dlatego często słyszymy zaproszenie do czuwania, w którym nie ma niecierpliwości, zaś jest spokojne ćwiczenie roztropnej wrażliwości i cierpliwe wypatrywanie okazji do ujawniania Bożej Mądrości.