Na 16 października – wsp. św. Jadwigi /Śląskiej/ – (Rz 1, 1-7 i Łk 11, 29-32):

 Święty Paweł jest mistrzem w przygotowywaniu serc ludzi na Słowo, które ma zamiar wypowiedzieć. Wie, że z gleby coś wyrośnie, gdy ona jest żyzna i spulchniona, a zatem zaczyna od mówienia o dobru, które dostrzegł w potencjalnych słuchaczach. Wie, że nawrócenie polega na zauważeniu rzeczy oczywistych, które były zakryte. Często trzeba przyznać się do własnego zaślepienia, do grzesznej pewności siebie, do durnego uporu. Dlatego królowa Saby i mieszkańcy Niniwy zauważyli mądrość, bo przyjęli, że sami nie mają w sobie tej największej mądrości. To jest zadanie każdego, kto chce mówić o Ewangelii: pokazać swoją życzliwość wobec słuchaczy i podzielić się otrzymaną Mądrością.