poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 17 lutego (Rdz 11, 1-9 i Mk 8,34-9,1)

Pan Bóg „nie musiał się napracować”, by przestali się dogadywać ludzie pełni pychy, to się dzieje niejako „samo”. A dążenie do piękna, do rozwoju… albo trzeba je polubić (są na to opracowane sposoby), albo podjąć decyzję o zmaganiach do końca życia

 
 
Słowo Boże na dziś