Na 18 lutego (Hbr 11, 1-7 i Mk 9, 2-13)

Wiara, o której pisze autor Hbr, to niedefiniowalna pewność, że inaczej niż tylko zewnętrznie trzeba patrzeć na świat i ludzi. Pewność, dzięki której oczyma duszy widzi się i więcej niż mikroskopem czy teleskopem, i głębiej, i wybiega się w przyszłość. Wiara wypełniała uczniów na Górze Przemienienia, ale owa wiara nie zastąpiła odwagi, gdy, poza Janem, uciekli spod krzyża. Wiara podpowiada, nie zniewala.