Na 19 lutego (1 Kpł 19, 1-2.17-18; 1 Kor 3, 16-23 i Mt 5, 38-48)

Po przeczytaniu fragmentu 1 Kpł nie ma żadnych wątpliwości: Pan Bóg do każdego kieruje zalecenie: „Masz starać się być święty!”. Trochę jest zamieszania w rozumieniu tego słowa, bo ma ono kilka znaczeń. Tu znaczy: zauważ, ile radości przynosi rezygnacja z czegoś, co lubimy, aby komuś to ofiarować, ile wolności płynie z wybaczenia (komuś i sobie), itd. Czyli walcz, ale w przezwyciężaniu tego, co Cię niszczy. Z Bożą pomocą.