Na 18 maja (Dz 18, 1-8 i J 16, 16-20)

Trudno było Izraelitom zrozumieć, że według ewangelii znacznie ważniejsze jest przyjęcie wiary i tworzenie Wspólnoty niż przynależność rodowa. Uczniowie Chrystusa próbują zrozumieć Jego słowa, według których wszystko, co przemija jest chwilą w porównaniu z wiecznością, do której zaprasza. Pytania same się rodzą, ale szukanie na nie odpowiedzi nie powinno odwlec przyjęcia ewangelii do serca.