Na 18 stycznia (1Sm 18, 6-9; 19, 1-7 i Mk 3, 7-12):

Zwycięskiego Dawida spotyka zazdrość Saula. Uzdrawiającego Pana Jezusa bombardują posądzenia współpracy ze złym duchem. Postacie biblijne pomagają zmagać się z takimi postawami. Zazdrości (niektórzy nazywają ją „najbardziej bezinteresowną wadą – bo nikt na niej nie zyskuje) przeciwstawiamy życzliwą i serdeczną pomoc ludziom z otoczenia. Szukającym złych intencji otaczamy modlitwą.