czwartek, 25 lipca, 2024

Na 19 stycznia – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara (1 Sm 24, 6-9; 19, 1-7 i Mk 3, 7-12):

Nawet czytając 1 Sm 24 jesteśmy zadziwieni postawą Dawida, który okazuje tak wielki szacunek Saulowi, który nie jeden raz próbował go uśmiercić. Uważa za winę odcięcie kawałka saulowego płaszcza. Ta postawa wynika z pewności, że godność króla pochodzi od samego Boga. Zanikło dzisiaj uszanowanie autorytetu – ludzie zapominają, że do nadanej godności się dorasta, że Bóg wybiera nie ze względu na minione dokonania, tylko daje „sadzonki potrzebnych cech” i powierza w zaufaniu misję. Płynie stąd zaszczytne zadanie (dla wszelkiego rodzaju apostołów): rozwijać powierzone nam uzdolnienia i pomagać „współtowarzyszom życia” dorastać do pełnionych zadań.
Słowo Boże na dziś