Na 18 września – święto św. Stanisława Kostki (Mdr 4, 7-15; 1 J 2, 12-17 i Łk 2, 41-52):

 Intuicyjnie niemal każdy podobnie rozumie posłuszeństwo. Wątpliwości pojawiają się, gdy inaczej rozumiemy co jest Wolą Bożą. Rodzą się pytania: jak odróżnić dobro większe od mniejszego, prawdziwe od złudzeń? Decyzję utrudniają silne emocje towarzyszące ważnym sytuacjom. Jedyną radą jest przygotowywanie serca na takie sytuacje: praca nad wrażliwością (próba zrozumienia swoich i cudzych pragnień i marzeń), trwanie na modlitwie, ale i spokojne dyskusje wśród najbliższych, dobra lektura i dobry film. Wspierajmy się też w szerszym gronie w sytuacjach trudnych, by posłuszeństwo przybliżało nas do Pana Boga.