Na 19 września (1 Tm 3, 1-13 i Łk 7, 11-17):

„Światowe” oczekiwania wobec biskupów można by sprowadzić do tego, by byli po prostu porządnymi ludźmi. Można też te oczekiwania odnieść do wszystkich pełniących jakiekolwiek zadania w społeczeństwie pamiętając, że dobre cechy kształtujemy w domu i przez samowychowanie, że zadania społeczne nie mogą być ucieczką. Do służby matce został też wskrzeszony młodzieniec, a to wszystko, aby przypomnieć, że niezastąpioną szkołą życia są ci, którzy nas najlepiej znają (w tym nasze wady), ci, wobec których nam się nie chce udawać, ostatecznie ci, których życzliwość może być najskuteczniejszą motywacją, by być coraz bardziej „ludzkim” człowiekiem. Innym razem – droga dla tych, którzy takiej szkoły nie mieli.