Na 19 grudnia (Sdz 13, 2-7. 24-25a i Łk 1, 5-25):

 Biblijny Samuel, Zachariasz i wielu innych to osoby, które się starają, których czasem podziwiamy, ale też których błędy widzimy. Takimi ludźmi Pan Bóg się posługiwał i podobnymi im chce się posługiwać również dzisiaj. Na błędy i niedoskonałości Pan Jezus zostawił nam sakrament pokuty i pojednania, a każde udane staranie przybliża świat do Stwórcy. Grzechy, za które żałujemy, pomagają nam trwać w pokorze. Udane chwile współpracy z łaską podtrzymują i mobilizują. Boży człowiek nie robi nic na pokaz, a Kościół to Wielu Bożych ludzi. Kościół, w którym chcemy się wspierać zrozumieniem i wspólnym działaniem.