Na 20 grudnia (Iz 7, 10-14 i Łk 1, 26-38):

My byśmy dzisiaj powiedzieli, źe Maryja jest obiecaną Józefowi narzeczoną. Wydaje się, jakby Boży plan był nie do zrealizowania. Człowieka nie jeden raz przygniata poczucie niewykonalności zadania. W Biblii cztamy (Iz, Mt), że Boża sprawa jest wspierana przez Jego Łaskę. Ode mnie Stwórca “potrzebuje” zgody i zaangażowania. Patrząc na prastarą antyfonę (śpiew przed ewang.), to jakbym miał w dłoni “Klucz Dawida” i miał zadecydować, czy z niego skorzystać. To nie tylko pobożne przekonanie – to wiele faktów, których świadkami byli ludzie do dzisiaj podziwiani za odwagę oddania rzeczywistości w “Ręce Boga”, bo przecież nie wiemy, co jest za drzwiami, które ten klucz otworzy…