sobota, 13 lipca, 2024

Na 19 października (Rz 3, 21-30a i Łk 11, 47-54):

Słysząc, że „wszyscy zgrzeszyli” niektórzy (wiedząc, że grzech to zło, które oddziela człowieka od Stwórcy) natychmiast pytają o ratunek, a inni zaczynają szukać grzechów (u siebie i innych). Święty Paweł nie ma wątpliwości: warto dołączyć tylko do tych pierwszych. Jeśli prawo ludzkie domaga się ukarania zła – to zostawmy to sądownictwu. Przed Bogiem liczy się tylko żałowanie za każdy grzech i pragnienie jedności z Nim. Ważne jest też (i to niezwykle ważne) naśladowanie Chrystusa w podejmowaniu prób zrozumienia i wspierania każdego człowieka.
Słowo Boże na dziś