poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 20 października – wsp. św. Jana z Kęt, profesora AK (Rz 4, 1-8 i Łk 12, 1-7):

Św. Paweł odwołuje się do prostych spraw codziennej ekonomii, by pokazać czytelnikom zupełną odmienność „Bożej ekonomii Zbawienia”. Trzeba wykreślić pojęcia takie jak „zasłużyć” czy „należność” – tam obowiązuje „miłość” i „dar”. Pewien żartobliwy teolog mówił o „Bożych kaprysach”. Pan Jezus ma prawo (ma władzę), by dać zbawienie każdemu, kto przez akt zaufania Jemu się powierzy. I jak nie da się sensownie wycenić wróbla, tak nie da się zarobić na zbawienie. Ale zupełnie wystarczy „przytulić się do Serca”.

Słowo Boże na dziś