Na 19 sierpnia (Joz 24, 14-29 i Mt 19, 13-15):

 Doświadczywszy niewątpliwego dobrodziejstwa człowiek łatwo deklaruje wdzięczność i wierność dobroczyńcy i to jest na pewno szczere. Tak, jak szczere są emocje dzieci – one są ufne i spontaniczne lecz, aby dzieci stały się w przyszłości ludźmi odpowiedzialnymi za swoje obietnice, potrzebują wychowania. Szukamy sposobów na uczenie się wierności np. od tych, którzy umieją ją zachować i do niej zachęcić. Też przez to, co opowiadamy we Wspólnocie, przez obchodzenie rocznic, czytanie dobrych książek, stawianie pomników…Piękna jest dojrzała wierność..