Na 20 sierpnia (Iz 56, 1.6-7; Rz 11, 13-15.29-32 i Mt 15, 21-28):

 Zawsze aktualną i mądrą ilustracją stosunku katolików do pogan jest jedna z ostatnich scen „Kluczy Królestwa” A.J. Cronina: przed wyjazdem o. Franciszka z Chin przyszedł mandaryn (znający go czterdzieści lat) prosząc o chrzest. Powiedział przy tym: „zwyciężyłeś mnie swym przykładem”. To znak pełnej cierpliwości troski o zbawienie tych, którzy nie poznali słów ewangelii. Mają obserwować, zapragnąć i podjąć decyzję. Zadaniem katolików jest to, aby tych obserwujących zachwycić i pociągnąć.
.