Na 2 lipca (2 Krl 4, 8-11.14-16a; Rz 6, 3-4.8-11 i Mt 10, 37-42)

Film „Wszystko będzie dobrze” można potraktować jako swego rodzaju ilustrację do wybranego zestawu czytań: im więcej człowiek ofiarowuje Panu Bogu, tym więcej otrzymuje. Raczej rzadko to, o co prosi i najczęściej darami są kolejne zadania – wyzwania. Coraz bardziej udane, coraz lepiej spełniane. Elizeusz nie był prorokiem żyjącym poza społecznością – działał wśród ludzi i dla ludzi. Chodząc w typowym dla proroka płaszczu z wielbłądziej wełny można – jak on – wypatrywać tych, którzy potrzebują kubka wody albo innego pocieszenia. Przez takich działa Bóg.