Na 3 lipca – święto Apostoła, św. Tomasza (Ef 2, 2-5 i J 20, 24-29)

Niedziela, to pierwszy dzień „nowego stwarzania”, dzień Zmartwychwstania. Dniem siódmym, dniem odpoczynku był szabat, sobota. A czemu ma służyć święto i to wyznaczone w dzień pracy? Chodzi o spotkanie. Choćby krótkie, ale przecież ważne, bo przypominające, że „mamy budować Panu świątynię”, w sumie po to, aby nam było dobrze, tak chce Pan Bóg. To mini-spotkanie może być po części wypełnione zadziwieniem, podobnie, jak tomaszowym, może odkryciem, a może twórczym zachwytem?