sobota, 22 czerwca, 2024

Na 2 marca (Est 4, 17k.l-m.r-u i Mt 7, 7-12)

Istota modlitwy Estery, to nie nakłonienie Boga, by zesłał sprzyjające okoliczności, On to i tak zrobi, bo tak działa Opatrzność. Znakiem łaski wobec Estery (podobnie wobec Jonasza, Judyty czy Tobiasza) jest dostrzeżenie, jak człowiek ma postąpić w zaistniałych okolicznościach. Odkryć drogę do wybawienia „tu i teraz”. Stąd może się zrodzić owocna współpraca z Łaską.

Słowo Boże na dziś