Na 2 marca (Mi 7, 14-15.18-20 i Łk 15, 1-3.11-32):

 Baszan i Gilead to żyzne i bogate krainy (zboże, bydło, dorodne wysokie drzewa) położone na wschód od Jordanu, zwane w swoim czasie spichlerzem Salomona. Jeden z komentatorów tekstu Łk wpadł na pomysł, że całą sytuację opisuje trzeci brat (pokornie nie mówiąc o sobie). Współczuje i temu, który pogrążył się w grzechu i temu, który tamtemu grzeszenia zazdrości. Modli się za obu. A sam jest szczęśliwy – otoczony miłością Ojca czuje się jak mieszkaniec Baszanu czy Gileadu. Czy to realne czy tylko fantazja? …Kto wie? Na pewno jednak my możemy czerpać z obfitości Łask Miłującego Ojca.