Na 1 marca (Rdz 37, 3-4.12-13a. 17b-28 i Mt 21, 33-43.45-46):

Rzetelny historyk widzi bieg wydarzeń zarówno w szerokiej perspektywie dziejów świata jak i ze strony pojedynczego człowieka, który w tych wydarzeniach uczestniczy. Znając zarys historii zbawienia widzimy życie Józefa jako początek tego rozdziału, w którym Bóg wyprowadzi Izraelitów z Egiptu. Trzeba też zauważyć każdą godzinę niepewności Józefa, braci (Ruben i Juda), którzy próbowali trochę nieudolnie (ale skutecznie) wyrwać go z mocy serc ogarniętych nienawiścią. I uczyć się żyć nadzieją, bo, jak mówią ludzie ufający Bogu, „przez każde okno kiedyś zaświeci Słońce”. Może nawet dla / do durnych dzierżawców.