Na 2 września (1Tes 4, 9-11 i Mt 25, 14-30):

 Możemy z pewnością stwierdzić, że – „z Bożego puntu widzenia” – naszym obowiązkiem jest osiągniecie zbawienia, Pan Bóg na pewno też pragnie, abyśmy i na tej ziemi byli szczęśliwi. Talent z kolei, to jakieś uzdolnienie, którym nie każdy został obdarowany: może być talent muzyczny, plastyczny, ale i umiejetność udzielania rad, wnoszenia pokoju w środowisko, może być też szczególna umiejetność cierpliwego znoszenia cierpień. Nasze zadanie, to odnalezienie i wykorzystywanie otrzymanego talentu, najlepiej z radością.
.