Na 20 stycznia (2Sm 1, 1-4.11-12. 19.23-27 i Mk 3, 20-21):

Czytając życiorysy świętych czasem można odnieść wrażenie, że mieli mało cech „zwykłego człowieka”. W Biblii, na szczęście, jest przeciwnie: Dawid przeżywa wielki smutek po śmierci przyjaciela, również (choćby „służbowo”) martwi się śmiercią Saula. Pan Jezus tak jest zatroskany potrzebującymi, że zapomina niejako o sobie. Takie obrazki pomagają dostrzegać pełnię człowieczeństwa a na tym tle to, co warto naśladować.