czwartek, 25 lipca, 2024

Na 21 stycznia (Jon 3, 1-5.10; 1Kor 7, 29-31 i Mk 1, 14-20):

Biblia opisuje wielu ludzi, którzy, prędzej czy później, odpowiadali na wezwanie Pana Boga, kierującego do nich wezwanie do podjęcia jakiejś misji. Historia pamięta też o wielu szaleńcach, którzy wprowadzali zamęt twierdząc, że działają z natchnienia Bożego. Jak to odróżnić? Nie ma innego kryterium niż to, czy misja przybliża do zbawienia. Dlatego i Jonasz i apostołowie słowa powołania usłyszeli niejeden raz. Wtedy mogli spokojnie ocenić, czy misja ich samych i ludzi, do których są skierowani pogłębia relację ze Stwórcą i Zbawicielem.

Słowo Boże na dziś