Na 21 kwietnia (Dz 5, 34-42 i J 6, 1-15)

Wolno człowiekowi mieć własne plany i swoje koncepcje, jednak trzeba mieć do nich dystans, zgodnie z codzienną prośbą „bądź wola Twoja”. Bo nigdy nie ma pewności, na ile nasz pomysł jest „od Boga”, a na ile jest naszą prywatną koncepcją na poprawianie świata…. Aby przypadkiem nie sprzeciwić się Najwyższemu… Jego wola może się zawsze spełnić, „da sobie radę”, nawet jakby potrzebne było rozmnożenie pięciu chlebów i dwóch rybek dla mnóstwa.