Na 22 kwietnia (Dz 6, 1-7 i J 6, 16-21)

Nie do nas należy stawianie granicy pomiędzy koniecznym codziennym wysiłkiem a „cudownymi wydarzeniami” zwalniającymi od jakiegokolwiek trudu. Autorzy biblijni, wymieniając imiona wybranych „do obsługi stołów” wskazują na wymierny wymiar zaangażowania. Okazuje się niejednokrotnie, że ludzki wysiłek „pomnożony przez włożone serce” daje iloczyn nieoczekiwanie większy niż wskazywałyby zwykłe obliczenia.