Na 23 kwietnia (Dz 2, 14.22b-32; 1 P 1, 17-21 i Łk 24, 13-35)

Mówi się niekiedy, że życie człowieka, tak, jak życie świata, można podzielić na dwie części: „przed Chrystusem” i „po Chrystusie”. Uczniowie idący do Emmaus są smutni, przegrani, rozżaleni. Zawiedli się. Tak, jak św. Piotr przed Ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Po Jego zwycięstwie Piotr jest pełen pokoju, zna jedno wspólne, uniwersalne rozwiązanie ludzkich lęków i problemów. Jednak nie wystarczy Go posłuchać, trzeba zobaczyć siebie w Jego Oczach.