Na 21 marca (Rdz 17, 3-9 i J 8, 51-59):

 W Biblii nie ma przypadków: Pan Bóg “stwarzał świat przez sześć dni”(siódmy jest świętem); podobnie, sześciokrotnie zawierał przymierze z ludźmi (to z Abramem jest trzecie). Przymierze nie jest kontraktem (“to moje a to twoje”), to raczej adopcja (“ja jestem twój a ty jesteś mój”). O tym zapominają rozmówcy Jezusa z J 8: On pragnie, by to, co mówią i robią ludzie było świadomym uwielbianiem Boga, by powiększało Jego chwałę (“we wspólnym interesie”). Ostatnie, szóste przymierze zawarł Bóg przez Chrystusa z całą ludzkością – wierni temu przymierzu mamy “żyć siódmym dniem”, czyli żyć, świętując, w Ramionach Miłości.