Na 22 marca (Jr 20, 10-13 i J 10, 31-42):

Jest takie powiedzenie: “Pan Bóg zawsze przychodzi o 15 minut za późno, ale zawsze zdąża”. Musimy uczyć się rozumienia “języka Bożego” – Jan Chrzciciel został ścięty, ale to on zwyciężył, a nie Herod. Potęga Pana Boga połączona z Jego Wszechwiedzą polega na tym, że zesłanemu na banicję Janowi (na wyspę Patmos) przysyła jedną łaskę – Ducha Świętego, a ten zyskuje duchową wolność i siłę do przetrwania. Nie tak Bóg myśli, jak człowiek. Chcielibyśmy Mu narzucić nasz sposób myślenia, ale to On lepiej wie, co jest zwycięstwem.