Na 23 marca (Ez 37, 21-28 i J 11, 45-57):

 Czas Męki Pańskiej (od V Niedz W. Postu do Triduum), to czas trudnych pouczeń. Ez, prorok czasu wygnania, nie uprawia łatwego pocieszania (typu “będzie dobrze”). Obdarowuje zaś skutecznymi radami. Ogłasza, że będzie dobrze, gdy ludzie przestaną omijać Boże Prawo, bo grzech, nawet jeśli tego nie widać, sprowadza niedolę. Jan przywołuje prawdę o śmierci Jezusa, który wspina się na szczyty miłości: znając serca ludzkie nie chce osądzać, tylko przyjąć na siebie skutki grzechu. Będzie dobrze, gdy ludzie przestaną szukać grzechów bliźnich, a sami umiłują prawe życie. Będzie lepiej, gdy zamiast plotek będzie modlitwa i pomoc w odwracaniu się od zła.