poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 21 stycznia – wsp. św. Agnieszki (Hbr 9, 1-3.11-14 i Mk 3, 20-21)

Zapał Jezusa czy to już pasja? Troska o krewnego ogarniętego gorliwością czy niepokój o opinię rodziny? Gorliwość arcykapłana, który ma władzę nad światem ale nie nad ludzką wolnością na przeciw tym, którzy chcieliby Go kontrolować. Jak bardzo Mu zależy, by ludzie poznali i przyjęli Miłość Ojca.

Słowo Boże na dziś