Na 22 stycznia (Iz 8,23b-9,3; 1 Kor 1, 10-13.17 i Mt 4, 12-23)

Siedemset lat po Izajaszu, na północy Palestyny, w rejonie spustoszonym przez najeźdźców Chrystus rozpoczął Swoje publiczne nauczanie. Może tam było łatwiej: ludzie nie spierali się o dogmaty i sposoby modlitwy, bo o Bogu zapomnieli. Powołani Apostołowie skupili się wokół Mistrza. Widzimy jednak z Kor, że kilkadziesiąt lat potem bardziej zajęli się sporami niż współpracą. Trudne jest zachowanie złotego środka: mamy wolność osobistego odbioru ewangelii i zadanie pokornego szukania wspólnej drogi.