Na 22 marca (Iz 49, 8-15 i J 5, 17-30)

Bywa tak, że człowiek dorastając zapomina, że istotą szczęścia w bezpiecznym dzieciństwie jest Obecność (a nie dobrobyt). Słowo Boże przywraca hierarchię: zaczyna od obietnicy obfitości ale prowadzi prosto do czułej Ojcowskiej troski, nieporównanie ważniejszej niż poczucie materialnych zabezpieczeń. Na tym polega radość dziecięctwa.